Džiaugiamės galimybe gerinti psichikos sveikatos paslaugas!

Pasirašyta projekto „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Kėdainių PSPC“ Nr. 09-019-P-0029 sutartis.

Šia projektine iniciatyva siekiama pagerinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą, kokybę bei įvairovę VšĮ Kėdainių PSPC Psichiatrijos dienos stacionare.

VšĮ Kėdainių PSPC psichiatrijos dienos stacionaras teikia paslaugas nuo 2013 metų. Todėl pacientų nebereikia nukreipti gydytis į psichiatrinio profilio ligonines, daug dėmesio skiriama pacientų reabilitacijai bei užimtumo veikloms. Šiuo metu psichiatrijos dienos stacionare yra 10 vietų, skirtų suaugusiems.

Projektu siekiama sudaryti pacientams sąlygas gauti reikiamą paslaugą laiku ir jų gyvenamoje vietovėje, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, garantuoti pacientų teisę į privatumą bei konfidencialumą, todėl bus atlikti infrastruktūros paprastojo remonto darbai, įsigyjama veiklos vykdymui būtina įranga. Įgyvendinus suplanuotas veiklas bus sudarytos palankesnės sąlygos pasiekti psichikos sveikatos paslaugas, 8 vietomis padidintas psichiatrijos dienos stacionaras.

Projektui skiriamos finansavimo lėšos – 202 667,00 Eur. ES finansavimas – 172 267 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2024 m. vasario mėn. iki 2025 m. liepos mėn.