Sveikatos centre – koordinatoriaus paslaugos pacientams

2023 m. rudenį Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu funkcinio bendradarbiavimo pagrindu įsteigtame Savivaldybės sveikatos centro (SSC) sudėtyje yra 6 įstaigos, iš jų: 5 ASPĮ (3 privačios įstaigos ir 2, kurių steigėjas savivaldybė) ir Visuomenės sveikatos biuras. SSC koordinuojančia įstaiga paskirtas VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras.

Įstaigoje paskirti darbuotojai, kurie atsakingi už SSC sutarties šalių funkcinio bendradarbiavimo koordinavimą ir vientiso bazinio paketo paslaugų suteikimo užtikrinimą, organizavimą bei koordinavimą.

Nuo šių metų sausio mėn. Kėdainių PSPC teikiamos koordinatorių paslaugos, užtikrinant ne tik organizacinę SSC veiklą, bet ir teikiamos paslaugos pacientams:

Koordinatorius savo kompetencijos ribose:

  • Analizuoja ir vertina, prie pirminės sveikatos priežiūros centro prisirašiusių pacientų apsilankymo Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje priežastis;
  • Individualius atvejus aptaria su paciento šeimos gydytoju ar jo komanda bei priima sprendimą dėl tolimesnės pagalbos teikimo;
  • Nustačius, kad reikalinga šeimos gydytojo ar jo komandos konsultacija, pacientą telefonu informuoja ir jei reikia, jį registruoja;
  • Savo kompetencijos ribose skiria laboratorinius tyrimus, teikia sveikatos priežiūros paslaugas lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams;
  • Teikia informaciją apie vykdomas prevencines programas bei kviečia pacientus dalyvauti jose. Informuoja apie paslaugas, teikiamas kitose įstaigose, esančiose SSC sudėtyje ir kitose įstaigose.
  • Numatomi pokyčiai pacientams: tikimės, kad sveikatos problemų turintis pacientas laiku ir tinkamai gaus reikiamas ir kokybiškas paslaugas efektyviausiu būdu. Pacientai bus patenkinti teikiamomis paslaugomis.