Žemo slenksčio paslaugų Kėdainių rajone įvairovės didinimas ir plėtra

Pagal projekto planą VšĮ Kėdainių PSPC teikia stacionarias ir mobilias (per gatvės darbuotojus) žemo slenksčio paslaugas: keičiamos adatos ir švirkštai, dalijama tvarsliava, dezinfekcijos priemonės, prezervatyvai, perrišamos žaizdos, suteikiamos asmens higienos paslaugos, atliekami atrankiniai greitieji ŽIV tyrimai, organizuojamos psichologinės konsultacijos įtraukiant šeimos narius.

Suburta kompetentingų specialistų komanda: socialinis darbuotojas ir bendrosios praktikos slaugytojas – stacionariam darbui, du socialiniai darbuotojai – mobiliam darbui ir psichologas – individualiam ir grupiniam konsultavimui.

Plėtojant veiklą palaikomas žemo slenksčio paslaugų kompleksiškumas, paslaugos ir toliau bus teikiamos po įprasto darbo laiko ir savaitgaliais, tęsiamas ir plečiamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Projekto įgyvendinimas įgalina padidinti teikiamų Žemo slenksčio paslaugų įvairovę Kėdainių rajone, tokiu būdu sumažinti su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ne gydymo tikslu bei rizikinga elgsena susijusį infekcijų plitimą, perdozavimo ir mirties atvejų riziką, nusikalstamumą, kitas neigiamas sveikatos, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. vasario – gruodžio mėn.