Atliko greituosius testus

Kovo 8 dieną Kėdainių pagalbos šeimai centre ir Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriuje lankėsi VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro socialinė darbuotoja Lina Dubauskienė ir bendrosios praktikos slaugytoja Danutė Šilkaitienė. Įstaigų darbuotojams ir gyventojams nemokamai ir anonimiškai buvo atliekami greitieji ŽIV, sifilio, hepatitų B ir C testai. Visiems besitiriantiems buvo suteiktos ikitestinio ir potestinio konsultavimo paslaugos, taip pat suteikta visa klientus dominanti informacija ir pan., dalinama informacinė – prevencinė medžiaga.

Paslaugos teikiamos įgyvendinant projektą „Žemo slenksčio paslaugų Kėdainių rajone įvairovės didinimas ir plėtra“ (finansuoja Respublikinis priklausomybės ligų centras).

Projektu siekiama plėtoti kokybiškas žemo slenksčio paslaugas Kėdainių rajone, įtraukiant paslaugų gavėjų šeimos narius, konsultuoti ir informuoti paslaugų gavėjus infekcijų plitimo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalos ir susijusių neigiamų pasekmių mažinimo, rizikingos elgsenos mažinimo, užkrečiamų ligų prevencijos bei saugesnės lytinės elgsenos klausimais.