Kovo 24-oji – Pasaulinė tuberkuliozės diena

Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos skyriaus duomenimis, 2023 metaus Kėdainių rajone užregistruota 18 tuberkuliozės atvejų (iš jų 17 naujų ir 1 recidyvas), iš jų 14 plaučių tuberkuliozės atvejų.

Vaikų (0 – 17 metų), sergančių tuberkulioze, užregistruota 3 atvejai, iš jų plaučių tuberkulioze – 2.

Kėdainių PSPC įgyvendina Kėdainių rajono tuberkuliozės prevencijos, ankstyvosios diagnostikos, gydymo ir kontrolės 2023–2027 m. programą, kurią finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė. Šiuo metu pasirašoma 2024 m. programos vykdymo sutartis.

Veiklos tikslas – didinti tuberkuliozės profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos, gydymo ir kontrolės Kėdainių rajono gyventojams efektyvumą. Programoje numatoma skatinti vaikus ir rizikos grupių suaugusiuosius pasitikrinti sveikatą, įtraukiant savalaikį informavimą ir socialinę pagalbą rizikos grupėms priklausančių pacientų sistemingam patikrinimui. Taip pat labai svarbu užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, teikiant DOTS (tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso) paslaugas.

Pagal ES finansuotą Kėdainių PSPC projektą ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kėdainių rajone“, pacientams, kuriems nustatyta tvarka paskirtas ambulatorinis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas (DOTS), iki 2024 m. rugpjūčio mėn. dar bus dalinamos dovanų kortelės (maisto paketai), skatinant pažeidžiamus asmenis laiku ir pagal iškilusius sveikatos būklės poreikius pasinaudoti prieinamomis ir priimtinomis sveikatos priežiūros paslaugomis.