Kokius reikia turėti dokumentus atliekant profilaktinį sveikatos tikrinimą?

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

Prisirašiusiems kitoje gydymo įstaigoje – siuntimą iš šeimos gydytojo ir psichiatro pažymą;

Darbdavio užpildytą F Nr.048/a (asmens medicininė knygelė – sveikatos pasas) – dirbantiems;

Darbdavio užpildytą F Nr.047/a (asmens medicininė knygelė – sveikatos pasas) – įsidarbinantiems.

Iš anksto registruotis profilaktiniam sveikatos tikrinimui galima suaugusiųjų registratūros tel.: +370 347 61434, +370 347 61334, +370 612 04039 arba atvykus į registratūrą.

Registruotis vairuotojų sveikatos tikrinimui galima ir internetu: https://ipr.esveikata.lt