TIKSLAS

Didinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę VšĮ Kėdainių PSPC ir

VšĮ Kėdainių ligoninėje, plėtojant E. sveikatos paslaugas ir

užtikrinant jau sukurtų sprendimų panaudojimą, sąveikumą ir integraciją.

UŽDAVINIAI

  • Analizuoti, palaikyti ir, esant reikalui, atnaujinti, įdiegtos E. sveikatos IS funkcionalumus.
  • Įsigyti trūkstamą ir modernizuoti pasenusią IKT įrangą, reikalingą E. sveikatos IS funkcionalumų panaudojimui.
  • Nuolat mokyti ir/ar atnaujinti sveikatos priežiūros specialistų darbo su naujai įdiegta IS praktinius įgūdžius.
  • Optimizuoti vykstančius procesus, aiškiai apibrėžiant darbų sekas, kiekvienam darbui priskiriant atsakomybes, identifikuojant būtinus informacinius srautus.

2019 m. – 26 500 Eur  (iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 15 000 Eur)

Projekto vykdytojai:

VšĮ Kėdainių PSPC

     VšĮ Kėdainių ligoninė