TIKSLAS

Didinti TB profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos, gydymo ir kontrolės

Kėdainių rajono gyventojams efektyvumą, taikant integruotą / kompleksinį problemų sprendimo modelį.

UŽDAVINIAI

  • Pritaikyti / atnaujinti specializuotų kabinetų (DOTS, rentgeno) patalpas.
  • Įsigyti trūkstamą ir modernizuoti pasenusią rentgeno įrangą, reikalingą tuberkulioze sergančių asmenų išaiškinimo ir atvejo valdymo užtikrinimui.
  • Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, aiškiai apibrėžiant darbų sekas, kiekvienam darbui priskiriant atsakomybes, teikiant tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugas.
  • Skatinti vaikus ir rizikos grupių suaugusiuosius pasitikrinti sveikatą, integruojant socialinę pagalbą, numatant konkretų laiką rizikos grupėms priklausančių pacientų sistemingam patikrinimui.
  • Sudaryti galimybes sveikatos priežiūros specialistų žinių/įgūdžių atnaujinimui, profesinės kompetencijos tobulinimui.

2019 m. – 8 000 Eur (iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 7 000 Eur)

Projekto vykdytojai:

VšĮ Kėdainių PSPC

VšĮ Kėdainių ligoninė

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.