Projekto pavadinimas

,,NUO PRIKLAUSOMYBĖS IKI BLAIVYBĖS IŠSAUGOJIMO“ (1500 Eur)

 Tęstinis projektas, įgyvendinamas nuo 2018 metų, skirtas tikslinės grupės asmenų psichikos sveikatos stiprinimui ir blaivybės įgūdžių palaikymui.

Projekto tikslai ir uždaviniai

Įstaigos, organizacijos tikslai vykdant projektą:

  • padidinti priklausomybe sergančių asmenų galimybes gerinti psichikos sveikatą – kontroliuoti ligą, palaikyti blaivybės įgūdžius ir taip sumažinti atkryčio riziką.

Įstaigos, organizacijos uždaviniai vykdant projektą:

  • supažindinti su savipagalbos grupių veikla, padėti įsijungti į palaikomojo sveikimo grupę ir sudaryti užsiėmimų planą.
  • organizuoti grupines ir individualias konsultacijas tikslinei grupei pagal Minesotos ir „12 žingsnių“ programą.
  • parengti informacinę medžiagą pacientams (projekto dalyviams) ir žiniasklaidai.

Projekto dalyviai – 15.

Programa skirta Kėdainių r. as­me­nims, ser­gan­tiems pri­klau­so­my­be nuo al­ko­ho­lio, be abs­ti­nencijos reiš­ki­nių (po sta­cio­na­ri­nio ar am­bu­la­to­ri­nio abs­ti­nen­ci­jos gy­dy­mo), taip pat probacijos tarnybos įskaitoje esantiems asmenims, turintiems problemų dėl alkoholio vartojimo.

Apie įgyvendinamas veiklas dalyviai informuojami apsilankius pas gydytoją psichiatrą, taip pat bendradarbiaujant su projekto partneriais: Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus Kėdainiuose, VšĮ Kėdainių ligoninės specialistais ir priklausomų asmenų nevyriausybinėmis organizacijomis (AA klubais) veikiančiomis Kėdainių regione.