TIKSLAS

 Padidinti teikiamų odontologinės priežiūros ir pagalbos (burnos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo)

paslaugų kokybę VšĮ Kėdainių PSPC Dantų gydymo skyriuje ir kaimo ambulatorijų dantų gydymo kabinetuose.

UŽDAVINIAI

           Aprūpinti darbo kabinetus trūkstama (būtina) medicinine įranga.

  • Pritaikyti ar įrengti saugias darbo sąlygas užtikrinančias bei šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias kompiuterizuotas gydytojų odontologų darbo vietas.
  • Padidinti profilaktinio darbo apimtis ambulatorijose.
  • Organizuoti profesinės kompetencijos didinimo mokymus darbuotojams.

2019 m. – 19 450 Eur (iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 18 000 Eur).

Projekto vykdytojas:

VšĮ Kėdainių PSPC