Projekto pavadinimas

,,PADĖK SAVO ŠIRDŽIAI“ (1500 Eur)

Projektas tęstinis, vykdomas 12 metų ( nuo 2006 m.), skirtas sveikos gyvensenos skatinimui.

Projekto tikslai ir uždaviniai

Įstaigos, organizacijos tikslai vykdant projektą – įvertinti svarbiausius širdies kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos faktorius, tuo įgalinant koreguoti juos teigiama linkme.

Įstaigos, organizacijos uždaviniai vykdant projektą:

  • nustatyti ir įvardinti rizikos faktorius laisvanoriškų profilaktinių patikrinimų / akcijų metu, asmenims, nepatenkantiems į valstybės finansuojamos programos širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupę.
  • nurodyti svarbiausius sveikatos stiprinimo kelius ir būdus, sudarant asmenines sveikatingumo programas.

Parengti projekto pristatymą bendruomenei, informacinę medžiagą pacientams ir žiniasklaidai.

Projekto dalyviai – 500.

Programa skirta asmenims, nepatenkantiems į valstybės finansuojamos programos širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupę: vyrai iki 40 ir nuo 55 metų amžiaus, moterys iki 50 ir nuo 65 metų. Ypatingas dėmesys skiriamas rajono gyventojams, aktyviai  įtraukiant į projekto veiklas Kėdainių PSPC ambulatorijas ir, tokiu būdu, priartinant profilaktikos paslaugas prie gyvenamosios vietos.

Apie įgyvendinamas veiklas dalyviai informuojami apsilankius pas šeimos gydytoją, taip pat bendradarbiaujant su projekto partneriais, per masines informacijos priemones.