TIKSLAS

Užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę

Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių gyventojams.

UŽDAVINIAI

  • Išlaikyti/garantuoti saugias ir darbo sąlygų kokybę bei higieninius reikalavimus atitinkančias kompiuterizuotas gydytojų / slaugytojų/specialistų darbo vietas.
  • Atnaujinti/aprūpinti darbo kabinetus trūkstama / būtina buitine ir medicinine įranga.
  • Padidinti profilaktinio darbo apimtis ambulatorijose.
  • Įdiegti pacientų aptarnavimo standartus ir optimizuoti vykstančius procesus.

2019 m. – 781 000 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 50 000 Eur).

Projekto vykdytojas:

VšĮ Kėdainių PSPC