Projekto pavadinimas

,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre“

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – pagerinti įstaigos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinėms Kėdainių rajono gyventojų grupėms.

Uždavinys – modernizuoti pirminės asmens sveikatos priežiūros centro infrastruktūrą, atnaujinant patalpas ir įsigyjant įrangą, reikalingą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Laukiami rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro bei Šėtos, Krakių, Pelėdnagių, Josvainių ambulatorijų  infrastruktūra: įsigyta medicininė ir kita įranga,tikslinių transporto priemonių, skirtų pacientų lankymui namuose, atnaujintos patalpos, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ir pritaikytos asmenims su negalia.

Tikimasi, kad projekto naudą pajus apie 40 000 rajono gyventojų.

Įgyvendinimo laikas

2019 m. balandžio  mėn.- 2020 m. lapkričio mėn.

Projekto vertė

488.902,72Eur

Savivaldybės lėšos

36.667,71Eur

Kontaktiniai asmenys:

Jūratė Vaitonienė, programų koordinatorė, (8 347) 50601, el. paštas [email protected]

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.