Projekto pavadinimas

,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kėdainių r.“

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – mažinti Kėdainių rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės,

išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Uždavinys – įgyvendinti priemones, gerinančias ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros

paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams Kėdainių rajone.

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatas – 54 tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės

paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu.

Įgyvendinimo laikas

2018 m. rugpjūčio mėn.- 2022 m. rugpjūčio mėn.

Projekto vertė

21.131,76 Eur

Savivaldybės lėšos

1.584,89 Eur

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Kontaktiniai asmenys:

Projekto vykdytojas Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras.

Jūratė Vaitonienė, programų koordinatorė, (8 347) 50601, el. paštas [email protected].

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras