Projekto pavadinimas

,,Psichologinės ir socialinės pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims“

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – teikti psichologinę ir socialinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims.

Uždavinys – gerinti sergančiųjų onkologinėmis ligomis socialinę ir emocinę sveikatą, mažinant sveikatos paslaugų prieinamumo netolygumus.

Laukiami rezultatai

Psichologinė (individuali ir grupėje) ir socialinė pagalba bei motyvavimas bus suteikta 100 asm., gyvenančių Jonavos, Kaišiadorių ir Kėdainių raj. kaimo vietovėse,

iš jų Kėdainių rajone – 27.

Įgyvendinimo laikas

2019 m. balandžio – 2020 m. spalio mėn.

Projekto vertė

133.309,23 Eur

Kontaktiniai asmenys:

Jūratė Vaitonienė, programų koordinatorė, (8 347) 50601, el. paštas [email protected]

Audronė Kugienė, projekto socialinė konsultantė, 8 611 84397.

Daugiau informacijos:

Tel. Nr. (8 37) 750935, el. p. [email protected]

Projektas finansuojamas iš ES fondų investicijų veiksmų programos.