Projekto pavadinimas 

,,TIKSLINĖ NARKOMANIJOS, ŽIV/AIDS PREVENCIJA IR ŽALOS MAŽINIMO PASLAUGOS“ (1500 Eur)

Projektas tęstinis, vykdomas nuo 2009 m., skirtas psichikos sveikatos stiprinimui ir žalingų įpročių prevencijai.

Projekto tikslai ir uždaviniai

Įstaigos, organizacijos tikslai vykdant projektą – užtikrinti galimybes nustatyti narkotinių medžiagų vartojimą ir gauti žalos mažinimo paslaugas Kėdainių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Įstaigos, organizacijos uždaviniai vykdant projektą:

  • nemokamai atlikti įvairių narkotinių medžiagų nustatymo testus, pageidaujant tėvams / globėjams, policijos pareigūnams, socialiniams darbuotojams, anonimiškai besikreipiantiems asmenims;
  • suteikti visapusišką informaciją apie narkotikų žalą, kaip įtarti, kad asmuo vartoja narkotines medžiagas ir kaip elgtis, jei gaunamas teigiamas testo rezultatas;
  • užmegzti bei palaikyti nuolatinį kontaktą su tikslinėmis grupėmis, sudarant palankias sąlygas tikslinėms grupėms naudotis žalos mažinimo (žemo slenksčio) paslaugomis, ir skatinti naudotis užkrečiamų ligų prevencijos priemonėmis – atlikti ŽIV ir kitų LPL testus;
  • stebėti paslaugų gavėjų rizikingos elgsenos, susijusios su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu, pokyčius;
  • vykdyti informacijos sklaidą bendruomenėje.

Projekto dalyviai – 50.

Projekto tikslinės grupės:

  • asmenys, įtariami vartoję narkotines, psichotropines medžiagas;
  • jau esantys priežiūros grupėje nuo opiatų priklausomi narkotikų vartotojai;
  • priklausomybe sergančių asmenų šeimos nariai;
  • asmenys vartojantys švirkščiamus narkotikus;
  • iš įkalinimo vietų grįžę nuo narkotikų priklausomi asmenys.

Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir/ar pasiekti tikslines grupes padės projekto bendradarbiavimo partneriai, taip pat turima Kėdainių PSPC patirtis žalos mažinimo srityje ir socialinio darbuotojo padėjėjų, atliekančių gatvės darbuotojų funkcijas, atranka, atliekama atsižvelgiant į metodinius reikalavimus, tikslines paslaugas, teisines konsultacijas, motyvuoti atsisakyti narkotinių medžiagų vartojimo.