Asmenys dokumentus NDNT gali pateikti:

  • asmeniškai atvykę į skyrių,
  • atsiųsti paštu,
  • palikti prie įėjimo į NDNT esančioje pašto dėžutėje,
  • per pasiuntinį,
  • elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Prašymai ir skundai priimami visą darbo dienos laiką ir pietų pertraukos metu.

Prašymų formas ir informaciją apie kitus reikalingus pateikti dokumentus rasite Tarnybos interneto svetainėje www.ndnt.lt (prašymai).

Dėl neįgalumo ir darbingumo lygių vertinimo į NDNT kreipiantis PIRMĄ KARTĄ, rekomenduojame užsiregistruoti iš anksto:

REGISTRUOTIS NEREIKIA pensinio amžiaus asmenims dėl specialiųjų poreikių vertinimo arba dėl  neįgalumo ir darbingumo lygio vertinimo kreipiantis pakartotinai. 

Kai asmens vardu į NDNT kreipiasi jo atstovas, pastarasis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir patvirtinti savo teisę atstovauti kitą asmenį.

Primename, kad siuntimas į NDNT galioja 60 dienų.

Asmenų prašymai ir skundai priimami valstybine kalba, o aptarnaujame valstybine ir rusų k. 

Daugiau informacijos: https://ndnt.lrv.lt/lt/