Ataskaitos2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…) 

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūri čia…)

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus 

(dokumentą žiūrėti čia…)

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

VšĮ Kėdainių PSPC 2018 m. veiklos ataskaita (dokumentą žiūrėti čia…)

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys  (dokumentą žiūrėti čia…)

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

 

 

VšĮ Kėdainių PSPC 2020 m. veiklos ataskaita ir

VšĮ Kėdainių PSPC 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

VšĮ Kėdainių PSPC 2019 m. veiklos ataskaita ir

VšĮ Kėdainių PSPC 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

(