Projekto pavadinimas

,,Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, įgyvendinimas Kėdainių rajone“  

Projekto tikslai ir uždaviniai:
Tikslas – gerinti žemo slenksčio paslaugų kokybę ir prieinamumą asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų Kėdainių rajone. Uždavinys – įgyvendinti  priemones, skirtas žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų Kėdainių rajone.  

Laukiami rezultatai
Projekto rezultatas – 3 456 apsilankymai žemo slenksčio kabinete ir mobilios paslaugos.

Įgyvendinimo laikas 2019 m. gruodžio mėn. – 2022 m. gruodžio mėn.

Projekto vertė 64 962,99 Eur

Savivaldybės lėšos 0,00 Eur

Kontaktiniai asmenys Danguolė Paulauskė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 69548, el. paštas danguole.paulauske@kedainiai.lt;
projekto partnerio – Jūratė Vaitonienė, VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro programų koordinatorė,  tel. 8 612 04025, el. paštas j.vaitoniene@kedainiupspc.lt.

Projekto vykdytojas – Kėdainių rajono savivaldybė
Projekto partneris – VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, Budrio g. 5, Kėdainiai.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų.