Projekto pavadinimas

,,Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, įgyvendinimas Kėdainių rajone“  

Projekto tikslai ir uždaviniai:
Tikslas – gerinti žemo slenksčio paslaugų kokybę ir prieinamumą asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų Kėdainių rajone. Uždavinys – įgyvendinti  priemones, skirtas žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų Kėdainių rajone.  

Laukiami rezultatai
Projekto rezultatas – 3 456 apsilankymai žemo slenksčio kabinete ir mobilios paslaugos.

Įgyvendinimo laikas 2019 m. gruodžio mėn. – 2022 m. gruodžio mėn.

Projekto vertė 64 962,99 Eur

Savivaldybės lėšos 0,00 Eur

Kontaktiniai asmenys Danguolė Paulauskė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 69548, el. paštas [email protected];
projekto partnerio – Jūratė Vaitonienė, VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro programų koordinatorė,  tel. 8 612 04025, el. paštas [email protected].

Projekto vykdytojas – Kėdainių rajono savivaldybė
Projekto partneris – VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, Budrio g. 5, Kėdainiai.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų.