“Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyriuje”

Prieš pat 2011-ųjų metų slenkstį buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią finansuojant ES struktūriniams fondams VšĮ Kėdainių PSPC busįgyvendinamas projektas “Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyriuje”.

Viso projekto vertė – per vieną milijoną litų. Lėšos skiriamos patalpų kapitaliniam remontui, baldų, kompiuterinės technikos, buitinės ir medicininės įrangos bei pacientų užimtumo priemonių įsigijimui. Įgyvendinus projektą – 2012 metų lapkričio – gruodžio mėn. – bus pradėtos teikti psichikos dienos stacionaro paslaugos visiems Kėdainių rajono gyventojams. Tuo tikslu pasirašytas susitarimas su visomis rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis – ambulatorijomis ir Kėdainių šeimos klinika. Planuojama, jog per metus psichikos dienos stacionaras aptarnaus apie 180 pacientų.

Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas sudarys galimybes teikti platų naujų gydymo paslaugų ir specialistų darbo su pacientais metodų spektrą: bus vykdoma asmeninė ir grupinė psichoterapija, teikiama tradicinė medikamentinė pagalba (psichofarmakoterapija), vyks individualus psichikos sveikatos specialistų ir socialinių darbuotojų darbas su pacientais. Projekto dėka Kėdainių PSPC PSS Psichikos dienos stacionaro (centro) darbuotojai turės galimybę paspartinti pacientų sveikimą naujomis terapijos rūšimis ar jų formomis, kurios Lietuvoje kol kas dar labai mažai taikomos: relaksacinių poveikių muzikos ir šviesos terapija, užimtumo veikla su meninės kūrybos elementais.

Tikimasi, kad sėkmingai įgyvendinus projektą bus išplėtotas lanksčių (pagalbos intensyvumą pritaikant prie konkrečių paciento poreikių) psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklas bendruomenėje; pagerinta psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas Kėdainių miesto ir  rajono gyventojams; sutrumpės pacientų gydymosi laikas psichiatrijos stacionaruose; sumažės psichikos ligų paūmėjimų skaičius, tuo pačiu sumažės ir savižudybių skaičius; bus užtikrinta greitesnė pacientų reintegracija į šeimas ir bendruomenę.

Jūratė Vaitonienė, projekto vadovė, VšĮ Kėdainių PSPC programų koordinatorė