Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos prežiūros centro

Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašas

(dokumentą žiūrėti čia…)

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik darbo dienomis. Po įstaigos darbo valandų, ne darbo ir švenčių dienomis prašome kreiptis į VšĮ Kėdainių ligoninės Priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių: VšĮ Kėdainių ligoninė (Budrio g. 5, Kėdainiai, tel. 8 347 67080)