Gydytojų konsultacinė komisija (GKK)

44 kabinetas (II aukštas)

Darbo laikas:

Gydytojų konsultacinės komisijos pirmininkė

direktoriaus pavaduotoja klinikiniam darbui Laima Juodeikienė.

Telefonas (8 682) 472 89

Pirmadienis  

 11.00 – 12.00

   Antradienis  

11.00 – 12.00

 Trečiadienis  

10.00 – 12.00

   Ketvirtadienis

11.00 – 12.00

    Gydytojų konsultacinė komisija (GKK) priima sprendimus dėl Pacientų siuntimo

į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

                sprendžia ginčytinus pacientų gydymo ar jų tyrimo klausimus, išduoda sveikatos pažymėjimus

teisės aktų nustatyta tvarka. Atlieka pacientų laikinojo nedarbingumo ekspertizę,

vadovaudamasi Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo

ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėmis.