Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Informuojame apie įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ir (arba) VMI prie FM viršininko įsakymų, reglamentuojančių mokesčių mokėjimą, pakeitimus 2010 m. birželio 1 dienai.

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų administravimo taisyklių pakeitimas

VMI prie FM administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklių 5 punktas papildytas nuostata, jog:

–          Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykę iš Lietuvos Respublikos ir deklaravę išvykimą iš Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos gyventojų registre arba VMI prie FM pateikę galutinai išvykstančiojo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją, nėra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje.

Apie galutinį išvykimą VMI prie FM deklaravusius asmenis yra informuojama draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro tvarkytoja Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tarp šių institucijų sudarytos duomenų teikimo sutarties nustatyta tvarka.

Kaip individualios įmonės savininkas ar Tikrosios ūkinės bendrijos narys turi mokėti PSD įmokas, jeigu yra deklaravęs laikiną veiklos nevykdymą ar turi likviduojamos įmonės statusą?

PSD įmokų gali nemokėti, kai individuali įmonė (toliau – IĮ) ar tikroji ūkinė bendrija (toliau – TŪB) veiklos laikinai nevykdo ir yra tai deklaravusi teisės aktų nustatyta tvarka ar turi likviduojamos įmonės statusą, tačiau tuomet IĮ savininkas ar TŪB narys privalo mokėti PSD įmokas kaip savarankiškai besidraudžiantis asmuo (įmokos kodas 1901), t. y. asmuo, nepatenkantis į jokias kitas PSD draudžiamųjų kategorijas, pats už save kas mėnesį turi mokėti 9 proc. MMA (380 Eur x 9 proc.) dydžio PSD įmokas, t.y po 734,20 Eur už mėn. įmoka sumokama iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (kai draudžiamasi savarankiškai už einamuosius kalendorinius metus) sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbanke“, Banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22. Mokėjimo dokumente turi būti nurodomas įmokos kodas – 1901.

Atkreipiame dėmesį, kad ši nuostata taikoma tik kai individuali įmonė (ar ūkinė bendrija) veiklos laikinai nevykdo ir yra tai deklaravusi teisės aktų nustatyta tvarka ar turi likviduojamos įmonės statusą.

Konsultacijos mokesčių klausimais (atvykus į vietą) teikiamos Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Švietimo ir konsultavimo skyriuje A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaune, 227, 229-232 kab., Kėdainių poskyryje Didžioji g. 17, Kėdainiuose, 106, 107, 113 kab. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Primename, kad bendrąją informaciją ir konsultacijas visais mokesčių klausimais galite gauti paskambinę trumpuoju mokesčių informacijos centro telefonu 1882 (skambinantiems iš užsienio: +370 5 255 3190). Taip pat naujausią informaciją apie mokesčių apskaičiavimą ir mokėjimą, mokesčių paaiškinimus ir komentarus, populiariausius klausimus bei atsakymus į juos galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu www.vmi.lt.