Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932/asr

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/asr

Dėl pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

(dokumentą žiūrėti čia…)

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros pacientų teisių įgyvendinimo politikos tvarkos aprašas

(dokumentą žiūrėti čia…)

Dėl pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistinius preparatus teikimo

(dokumentą žiūrėti čia…)

Paciento pranešimas apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) į vaistus

Apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į vaistą ar pastebėjus, kad dėl gyvybei pavojingos ligos vartojami vaistai,

vakcinos ar kontraceptiniai preparatai yra neveiksmingi, pacientai gali patys pranešti

Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT), užpildydami formą

„Paciento pranešimas apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR)“.

Daugiau informacijos galima rasti VVKT tinklalapyje www.vvkt.lt

(dokumentą žiūrėti čia…)

,