VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“ patvirtinta nauja vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarka. Šiuo įsakymu patvirtinta nauja forma Nr. 083-/a „Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma gali būti išduodama asmenims, ne daugiau kaip vienais metais jaunesniems nei nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama vairuoti tos kategorijos transporto priemonę.

Vairuotojai ir kandidatai į vairuotojus, prisirašę Kėdainių PSPC, metų laikotarpyje turi būti apžiūrėti šeimos (vaikai iki 18 metų – vaikų ligų) gydytojo. Vaikai iki 18 metų vairuotojų komisijos vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijai registruojami tik Vairuotojų komisijos antradienio darbo laikui.

Vairuotojai, prisirašę kitose gydymo įstaigose, bet norintieji tikrintis sveikatą VšĮ Kėdainių PSPC, privalo turėti šeimos/vaikų ligų gydytojo paruoštą ,,Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą” (formą Nr.027/a).

Vairuotojai, kurie pastaruosiuos penkerius metus buvo prisirašę prie kitų savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų, privalo turėti ,,Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą” (formą Nr.027/a), užpildytą juos aptarnavusio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro.

Atvykstant į vairuotojų komisiją, prašome turėti užpildytą  vairuotojo garbės deklaraciją. Formą rasite čia…

 VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO KOMISIJA   

Komisijos pirmininkė: Gintarė Mackevičienė, šeimos gydytoja;

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Violeta Grinkevičienė, šeimos gydytoja;

Komisijos sekretorė: Nijolė Ivaškevičienė, bendrosios praktikos slaugytoja;

Komisijos sekretoriaus pavaduotoja: Elyna Sabaliauskienė, vyresnioji slaugos specialistė;

Nariai: Danguolė Rakauskienė, gydytoja psichiatrė;

Rima Juknevičienė, psichikos sveikatos slaugytoja;

Vytautas Glebavičius, gydytojas psichiatras;

Dalia Timofejevienė, psichikos sveikatos slaugytoja;

Daiva Grigarienė, šeimos gydytoja;

Gintarė Paškevičienė, šeimos gydytoja.

6 kabinetas (I aukštas)

Darbo laikas:

antradieniais – nuo 8.00 iki 9.30

ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 9.30

kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį – nuo 8.00 iki 9.30

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

telefonu (8 347) 614 34; (8 347) 613 34; (8 347) 613 14; 8 612 04039

VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO KAINYNAS

Draustiems privalomuoju sveikatos draudimu

Visų kategorijų vairuotojams –  22, 55 Eur

Nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu

Visų kategorijų vairuotojams:

Už vidaus ligų gydytojo konsultaciją – 25, 02 Eur

Už gydytojo psichiatro konsultaciją – 31, 34 Eur