Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus Įsakymas

Dėl viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro pareigų, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo

(dokumentą žiūrėti čia…)

Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus Įsakymas

Dėl viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

(dokumentą žiūrėti čia…)

Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus Įsakymas

Dėl viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų priėmimo, perdavimo vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

(dokumentą žiūrėti čia…)

Medicinos normos

Lietuvos medicinos norma MN 14:2019 ,,Šeimos gydytojas.” Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”

(dokumentą žiūrėti čia…)

Lietuvos medicinos norma MN 28:2019 ,,Bendrosios praktikos slaugytojas.” Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”

(dokumentą žiūrėti čia…)

Lietuvos medicinos norma MN 53:2019 ,,Gydytojas psichiatras.” Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”

(dokumentą žiūrėti čia…)

Lietuvos medicinos norma MN 42:2015 ,,Gydytojas odontologas.” Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”

(dokumentą žiūrėti čia…)

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija

(dokumentą žiūrėti čia…)

INFORMACIJA APIE VšĮ KĖDAINIŲ PSPC KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2025 m. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO EIGĄ 2021 m.

(dokumentą žiūrėti čia…)

INFORMACIJA APIE VšĮ KĖDAINIŲ PSPC KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2025 m. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO EIGĄ 2022 m.

(dokumentą žiūrėti čia…)

 

Korupciją sustabdyti galime tik visi kartu!

https://sam.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija         

Susidūrėte su korupcija? Iš jūsų prašoma kyšio? Nesitaikstykite. Kokybiška, laiku suteikta sveikatos priežiūros paslauga – kiekvieno Lietuvos gyventojo teisė. Ji yra garantuojama valstybės ir teikiama nemokamai.     

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2023 m. kovo 1 d.  įsakymu Nr. 32.1  sudaryta VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija. Komisijos pirmininkas  – Ramunė Kabošienė, tel. 861219083, el. paštas:[email protected] 

Jei susidūrėte su galima korupcine veika VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre, pranešti galima VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui arba atsakingam asmeniui už korupcijos prevenciją. 

Jei susidūrėte su galima korupcine veika VšĮ Kėdainių PSPC, galite pranešti telefonu 8 612 19083 arba pateikti pranešimą raštu:

 • pristatant pranešimą personalo specialistei Dianai Masiokienei (VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, Budrio g. 5, Kėdainiai (III aukštas). Drabo laikas  I – IV 7.00 – 15.45, V – 7.00 – 15.30, pietų pertrauka 12.00 – 12.30);
 • siunčiant paštu adresu: VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, Budrio g. 5, Budrio g. 5, LT-57153 Kėdainiai;
 • elektroniniu paštu [email protected]

Kreipiantis raštu rekomenduojama nurodyti:

 • vardą, pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 • įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
 • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

VŠĮ Kėdainių PSPC užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Pastaba: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Lietuvos gyventojai gali anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai:

 • elektroniniu paštu [email protected];
 • anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004.

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai:

 • elektroniniu paštu [email protected];
 • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis);
 • į policiją bendrosios pagalbos numeriu 112.

Tarkime #AčiūMedikams VIEŠAI, o ne slaptai!

Baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (dokumentą žiūrėti čia…)

VšĮ Kėdainių PSPC darbuotojų elgesio kodeksas  (dokumentą žiūrėti čia…)

VšĮ Kėdainių PSPC darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės  (dokumentą žiūrėti čia…)

Pacientai, norintys pateikti savo atsiliepimus, komentarus, informaciją apie Asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ar įtarimus, gali rašyti interneto svetainės adresu: [email protected].

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros pacientų teisių įgyvendinimo politikos tvarkos aprašas (dokumentą žiūrėti čia…)

Antikorupcinis švietimas: