Kėdainių PSPC direktorės kreipimasis

Kiekvienam savo profesijos atstovui svarbus jo darbo įvertinimas. Labai džiaugiamės Jūsų rašytinėmis ir

žodinėmis padėkomis medikams. Padėkoti taip pat galite ir įstaigos internetiniame puslapyje palikdami atsiliepimą.

Mums tai padeda tobulinti pacientų aptarnavimo kokybę ir kultūrą.

Kreipiuosi į Jus, prašydama neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo,

nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos apraiškomis nedelsiant informuoti

įstaigos administracijos atstovą – personalo specialistę Dianą Masiokienę, tel. 8 347  54 639.

Visi kartu siekime mažinti korupciją.

Geriausia padėka medicinos darbuotojui yra Jūsų gerėjanti sveikata, nuoširdus padėkos žodis, šypsena.

Audronė Rimkevičienė, VšĮ Kėdainių PSPC direktorė