06. Slaugos paslaugos paciento namuose

 

Slaugos paslaugas teikia slaugos paslaugų namuose tarnyba

 

 • VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras teikia ambulatorines slaugos paslaugas namuose. Tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę.

 • Slaugos paslaugų namuose tarnybos ir Mobilaus medicinos punkto koordinatorė Raimonda Pučėtienė, telefonas pasiteirauti +370 662 20021 

 • Ambulatorines slaugos paslaugas pacientų namuose teikia specialistų komanda: bendrosios praktikos slaugytojos: Sandra Rimkuvienė, Birutė Grigienė, Svetlana Metiolkina, Lidija Pozingienė, Eglė Butkutė, Audronė Garbuzienė, Regina Ulinskienė; Dovilė Jaugelienė; Inga Cikas;

 • slaugytojų padėjėjos: Ligita Raščevskienė, Rima Skalskytė;

 • kineziterapeutė Kamilė Augienė, Augustė Žiupsnienė. 

 • 2022 metų liepos 1 d. įsigaliojo atnaujinta ambulatorinių slaugos paslaugų namuose (ASPN) teikimo tvarka, kuri padės greičiau įvertinti pacientų poreikius ir suteikti reikiamas paslaugas laiku. Iki šiol ASPN paslaugos buvo skiriamos pacientams, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustatė negalią arba specialiuosius poreikius. Nuo liepos 1 d. poreikiui nustatyti įvestas individualus slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimynas, kuris leidžia greičiau pateikti išvadas ir suteikti slaugos bei priežiūros paslaugas. Naujas klausimynas padeda nustatyti slaugos poreikio lygį: mažą, vidutinį arba didelį. Nuo pacientų poreikių priklauso paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, skaičius.

 • Didinant paslaugų prieinamumą pacientams, gyvenantiems kaimiškose vietovėse kurie neturi galimybės atvykti iki artimiausios gydymo įstaigos, plečiame mobilaus medicinos punkto veiklą. Anksčiau mobilus punktas buvo apribojamas išvažiavimu kas antrą savaitę į tam tikras kaimiškąsias vietoves teikti slaugos paslaugas.

 • Auga poreikis teikti slaugos ambulatorines paslaugas pacientų namuose kaimiškose vietovėse. Gyventojai patys kreipiasi medikų pagalbos, todėl bendradarbiaujant su šeimos gydytojais, Mobilaus medicinos punkto automobiliu vykstama pas pacientus į jų namus. Slaugos paslaugų tarnybos specialistės lanko pacientus ne tik mieste, bet ir kaimiškose vietovėse.

 • Ambulatorines slaugos paslaugas teikia:

 • Slaugytojas – pagal gydytojo paskyrimą atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją kateteriu; paima kraują, šlapimą ir kt. laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų priežiūrą (stomų priežiūrą), matuoja AKS, pulsą ir kt.

 • Slaugytojo padėjėjas – atlieka pragulų profilaktiką, užtikrina higienines asmens reikmes (išmaudo ar padeda išsimaudyti pacientui, prižiūri nagus, keičia sauskelnes, lašina lašus, prižiūri burnos ertmę ir pan.), pagal slaugytojo paskyrimą tvarko paciento sekretą ir išskyras (keičia šlapimo surinktuvus, padeda pacientui naudotis tualetine kėde ir pan.) ir kt.

 • Kineziterapeutas – atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę, įvertina ir gydo raumenų, sąnarių ir nervų funkcijos sutrikimus. Kineziterapeutas specifiškai gali padėti palengvinti judesius ir funkciją, sumažinti skausmą, padidinti judėjimo potencialą. Kineziterapeutas taip pat moko ir padeda prisitaikyti bei kompensuoti dėl ligos ar traumos prarastas funkcijas.

 • Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose teikiamos nemokamai tiems pacientams, kurie prisirašę prie VšĮ Kėdainių PSPC.

 • Slaugos paslaugas namuose pacientams skiria šeimos (gydantis) gydytojas. Jis užpildo „Išrašą iš medicinos dokumentų“ (forma Nr. 027/a), kuriame pateikia duomenis apie paciento sveikatos būklę, pagrįsdamas slaugos paslaugų namuose teikimo indikacijas, surašo rekomendacijas ir paskyrimus, kuriais vadovaujasi juos vykdanti slaugytoja.

 • Kai pacientas gydomas stacionare ir gydytojas numato, kad grįžus į namus, jam bus reikalingos slaugos paslaugos namuose, jis apie tai informuoja Slaugos tarnybos vadovą ir pateikia išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) su paskyrimais ir rekomendacijomis.

 • Turėdama gydytojo užpildytą dokumentą, slaugytoja suderina su pacientu ar jo artimaisiais atvykimo laiką. Pirmojo apsilankymo metu slaugos tarnybos darbuotoja įvertina kokių paslaugų reikia pacientui ir numato, kokia tvarka tos paslaugos bus teikiamos. Apie tai suteikia informaciją pacientui ir/ar jo artimiesiems.

 • Slaugos paslaugas namuose teikiančios bendruomenės slaugytojos nuolat palaiko ryšį su pacientą gydančiu gydytoju ir kartu spredžia iškylančias problemas.

 • Slaugos tarnyba įsikūrusi kartu su GMP tarnyba.