PACIENTŲ SUPAŽINDINIMAS SU KONSULTACIJŲ IR/AR TYRIMŲ REZULTATAIS