VšĮ Kėdainių PSPC  privalomojo mokymo paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-01-28 įsakymu Nr. V-69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo” ir VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 m.  spalio 31 d. įsakymu Nr. 89 „Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus seikatai mokymų ir atestavimo VšĮ Kėdainių PSPC tvarkos aprašas”. Organizuojami privalomojo mokymo kursai:

  • privalomas pirmosios pagalbos mokymas;
  • privalomas mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai;
  • privalomasis higienos įgūdžių mokymas.

Privalomojo mokymo paslaugų įkainiai nurodyti Kėdainių PSPC mokamų paslaugų kainyne.

Daugiau informacijos dėl privalomojo mokymo kursų organizavimo: