PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO,

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ AR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO POVEIKĮ

ŽMOGAUS SVEIKATAI PROGRAMA

 

Profesijų (veiklos sričių) kodai / Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
1 2 3
026 – Transporto priemonių vairuotojai, orlaivio įgulos nariai, orlaivių techninę priežiūrą atliekantys asmenys, skrydžių vadovai, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidę asmenys, laivų vairuotojai ir tam tikras pareigas jūrų laive einantys asmenys, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuonarkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų A1 Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti