Higienos įgūdžiai

PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMA

Profesijų (veiklos sričių) kodai / Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
1 2 3
007 – Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas HB, H1 Prieš pradedant dirbti
008 – Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas HB, H2 Prieš pradedant dirbti
009 – Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai HB, H3 Prieš pradedant dirbti
010 – Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai HB, H4 Prieš pradedant dirbti
011 – Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai HB, H5 Prieš pradedant dirbti
013 – Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

 

HB, H6 Prieš pradedant dirbti
017 – Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius

(konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai)

HB, H7 Prieš pradedant dirbti
018 – Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus

 

HB, H1 Prieš pradedant dirbti
019 – Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai

 

 

HB, H8 Prieš pradedant dirbti
020 – Vandens tiekimo įmonių darbuotojai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens vartotojų sveikatai HB, H9 Prieš pradedant dirbti
H9 Kas 2 metai
021 – Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines) maisto tvarkymą organizuojantys darbuotojai, padalinių, pamainų vadovai ir technologai HB, H10 Prieš pradedant dirbti
H10 Kas 5 metai

 

tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai HB, H10 Prieš pradedant dirbti
H10 Kas 2 metai
022 – Švietimo įstaigoms, vykdančioms asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkančioms įstaigoms, stacionarių ir kitų socialinės globos įstaigoms, kosmetikos gaminius gaminančioms ir grožio paslaugas teikiančioms, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimo patalpų, skalbimo ir sauso valymo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo įstaigoms valymo paslaugas teikiantys darbuotojai, minėtų įstaigų valytojai, jeigu tokie yra HB, H11 Prieš pradedant dirbti
023 – Skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai HB, H12 Prieš pradedant dirbti
024 – Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti) HB, H13 Prieš pradedant dirbti
025 – Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai HB, H14 Prieš pradedant dirbti
Darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingomis medžiagomis. Asmenims, siekiantiems atitikti Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą kompetencijos reikalavimą