PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMA

Profesijų (veiklos sričių) kodai / Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
1 2 3
001 – Kariai KP Pradedant tarnybą
KT Kas 5 metai
002 – Ikiteisminį tyrimą vykdantys ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Valstybės saugumo departamento ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyriaus pareigūnai; apsaugos darbuotojai PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas 5 metai
003 – Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus PP Prieš įsigyjant ginklą
PT Kas 5 metai
004 – Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pamaininį darbą dirbantys ir įvykio vietoje dirbantys pareigūnai ir darbuotojai, policijos pareigūnai, vykdantys eismo priežiūrą, policijos ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių vairuotojai PG Prieš pradedant dirbti

(išskyrus Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesius gelbėtojus bei policijos pareigūnus, baigusius pirminio profesinio mokymo programos pirmosios pagalbos mokymo kursus)

PT Kas 3 metai
005 – Paplūdimiuose ir vandens pramogų parkuose dirbantys gelbėtojai PG Prieš pradedant dirbti
PT Kasmet
006 – Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas 5 metai
007 – Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas 5 metai
008 – Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas 5 metai
009 – Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas 5 metai
010 – Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas 5 metai
011 – Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas 5 metai
012 – Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas 5 metai
013 – Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas 5 metai
014 – Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai PP Prieš pradedant dirbti
PT Dirbant – kas 5 metai
015 – AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai PP Prieš pradedant vairuoti
016 – Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius

(konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai)

PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas 5 metai
017 – Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas 5 metai
018 – Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai PP Prieš pradedant dirbti