2018 metų lapkričio mėn. pradėtas įgyvendinti VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro projektas ,,Psichikos sveikatos ir gerovės darbe stiprinimas Kėdainių rajono sveikatos priežiūros darbuotojams“, finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

Projektu siekiama sustiprinti Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC), Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Kėdainių rajono Motinystės mokyklos darbuotojų psichikos sveikatą ir gerovės darbe pojūtį, kuriant tvarią psichikos sveikatai palankią darbo aplinką.

Projekto dalyvių mokymai vyks šiomis temomis: ,,Streso valdymo praktiniai užsiėmimai“ (vienos dienos mokymuose dalyvaus 17 grupių, iš viso 250 dalyvių); ,,Fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, relaksacijos ir komandinio darbo mokymai“ (vienos dienos mokymuose dalyvaus 5 grupės, iš viso 150 dalyvių); ,,Sąmoningumu grįsto streso valdymo grupės susitikimai“ (24 val. mokymuose dalyvaus 3 grupės Kėdainių PSPC darbuotojų, iš viso 45 asmenys).

Projekto plane neapsiribojama vien dalyvių sveikatos įgūdžių tobulinimo ir prevencinėmis psichikos problemų sprendimo priemonėmis. Siekiant valdyti riziką, VšĮ Kėdainių PSPC bus kuriama ir diegiama psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsenos ir streso darbe valdymo sistema. 15 koordinacinės grupės narių kiekvieno mėnesio susitikimuose naudodami Higienos instituto Lietuvos įmonėms pritaikytą streso darbe vertinimo klausimyną tirs problemas, ieškos jų sprendimo būdų ir parengs streso darbe valdymo planą.

Projekto įgyvendinimo pabaigoje planuojama pasidalinti patirtimi, Kėdainiuose surengiant respublikinę konferenciją: ,,Sveikatos priežiūros darbuotojų psichikos sveikatos ir gerovės darbe užtikrinimas: patirtis ir perspektyvos“.

Projekto trukmė – vieneri metai, įgyvendinimui numatomos išlaidos sudarys apie 50 tūkst. Eur, iš kurių 48 tūkst. Eur skiria Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.