Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, siekdamas užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą, žemiau pateikia kontaktus, kuriais darbuotojai, galimai patyrę ar pastebėję psichologinio smurto ar mobingo atvejus, gali pranešti:

Registruojant galimą psichologinio smurto ar mobingo atvejį asmuo gali naudojantis Centro internete

https://www.kedainiupspc.lt/psichologinio-saugumo-uztikrinimas/, užpildant Galimų psichologinio smurto atvejų anketą;

Skambinant telefonu 8 662 20035 (Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas);

Konfidencialumas garantuojamas!

GALIMŲ PSICHOLOGINIŲ SMURTO ATVEJŲ ANKETA

(žiūrėti čia…)

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO VšĮ KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

(žiūrėti čia…)