Slaugos paslaugas teikia slaugos paslaugų namuose tarnyba

Bendrosios praktikos slaugytojos Sandra Rimkuvienė (koordinatorė), Birutė Grigienė, Svetlana Metiolkina ir kineziterapeutė Kamilė Šablevičiūtė.

Telefonas pasiteirauti: 8 611 37556

Slaugos paslaugų namuose tikslas – pagerinti pacientų gyvenimo kokybę, išsaugoti jų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinant jų savirūpą.

Slaugos paslaugos namuose teikiamos pacientams, kurie prisirašę prie VšĮ Kėdainių PSPC ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Taip pat gali būti teikiamos mokamos slaugos paslaugos pacientams, kurie sudaro sutartį su Kėdainių PSPC.

Slaugos paslaugas namuose teikia bendruomenės (ar bendrosios praktikos) slaugytojos, atsižvelgdamos į šeimos (gydančio) gydytojo paskyrimus ir rekomendacijas. Jos atlieka procedūras pagal savo kompetenciją.

Slaugos paslaugas namuose pacientams skiria šeimos (gydantis) gydytojas. Jis užpildo „Išrašą iš medicinos dokumentų“ (forma Nr. 027/a), kuriame pateikia duomenis apie paciento sveikatos būklę, pagrįsdamas slaugos paslaugų namuose teikimo indikacijas, surašo rekomendacijas ir paskyrimus, kuriais vadovaujasi juos vykdanti slaugytoja.

Kai pacientas gydomas stacionare ir gydytojas numato, kad grįžus į namus, jam bus reikalingos slaugos paslaugos namuose, jis apie tai informuoja Slaugos tarnybos vadovą ir pateikia išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) su paskyrimais ir rekomendacijomis.

Turėdama gydytojo užpildytą dokumentą, slaugytoja suderina su pacientu ar jo artimaisiais atvykimo laiką. Pirmojo apsilankymo metu slaugos tarnybos darbuotoja įvertina kokių paslaugų reikia pacientui ir numato, kokia tvarka tos paslaugos bus teikiamos. Apie tai suteikia informaciją pacientui ir/ar jo artimiesiems.

Slaugos paslaugas namuose teikiančios bendruomenės slaugytojos nuolat palaiko ryšį su pacientą gydančiu gydytoju ir kartu spredžia iškylančias problemas.

Slaugos tarnyba įsikūrusi Kėdainių PSPC pediatrijos skyriaus (vaikų poliklinikos) 10 kabinete.