Greitosios medicinos pagalbos iškvietimai registruojami telefonais:

greitosios medicinos pagalbos numeriu 103 arba skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.

Nuo 2019 liepos 1 d. skelbiamas skubiosios pagalbos tarnybų (policijos, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, greitosios medicinos pagalbos tarnybos ir aplinkos apsaugos pajėgų) telefono Nr. 112.

Rajono gyventojams paslaugas teikia GMP skyriaus pažangaus gyvybės palaikymo brigados 

Jolanta VAIŠVILIENĖ,

Greitosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji slaugos specialistė

Tel. (8 347) 514 34

(darbo dienomis nuo 7.00 iki 15.30)

Greitosios medicinos pagalbos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007.11.06 įsakymas Nr. V-895 „ Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo “ (Žin., 2007, Nr.115-4713).

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos uždavinys – pradėti teikti būtinąją medicinos pagalbą įvykio vietoje sergantiems arba sužeistiems asmenims esant indikacijų, skubiai juos nugabenti į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar patarti kreiptis į ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos šiais atvejais:

  • ūmiai susirgus;
  • įvykus nelaimingam atsitikimui;
  • ekstremalių situacijų atvejais;
  • būtinoji medicinos pagalba;
  • gyvybei grėsmingi atvejai;
  • atvejai, kai nesuteikus skubios pagalbos pacientui, gresia paciento gyvybei pavojinga būklė;
  • kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes.