Psichiatrijos dienos stacionaras

VšĮ Kėdainių PSPC Psichiatrijos dienos stacionaras teikia paslaugas nuo 2013 metų gruodžio 17 d. Veikiant Psichiatrijos dienos stacionarui Kėdainiuose, nebereikia pacientų nukreipti gydytis į psichiatrinio profilio ligonines, kuriose jie gauna tinkamą pagalbą ir gydymą, tačiau yra atskiriami nuo šeimos ir artimųjų. Įkurtame dienos stacionare daug dėmesio skiriama pacientų reabilitacijai bei užimtumo veikloms. Atvykę pacientai skatinami neprarasti savarankiškumo, kasdienio gyvenimo įpročių, psichologinio bendravimo, buitinių bei darbinių įgūdžių. Psichiatrijos dienos stacionare yra 9 vietos, skirtos suaugusiesiems. Dienos stacionare pacientai gydomi ilgiausiai 30 darbo dienų. Svarbiausia, kad kitaip nei įprastiniuose stacionaruose, pacientai čia atvyksta iš pat ryto ir, praleidę dieną, vakare vėl gali grįžti į namus. Tad suteikiama galimybė sveikti savo šeimoje, neatitrūkstant nuo įprastinės aplinkos, be to, palengvinama juos globojančių šeimos narių ir artimųjų kasdienybė, suteikiant pastariesiems atokvėpį ir galimybę dirbti įprastą darbą.

Kiekvienam, kas gydosi stacionare, parenkama individuali gydymo programa, priklausomai nuo sveikatos būklės skiriamas atitinkamas medikamentinis gydymas, psichoterapijos seansai, relaksaciniai užsiėmimai, siūlomos psichoedukacinės programos ir pacientams, ir jų šeimos nariams.

Psichiatrijos dienos stacionare paslaugas teikia specialistų komanda:

 • gydytojas psichiatras – psichoterapeutas Audrius Juodinis;
 • medicinos psichologas – Narimantas Markauskas, Simona Kutavičė;
 • psichikos sveikatos slaugytoja – Zina Lapinskienė;
 • ergoterapeutė – Kristina Bugenienė;
 • socialiniai darbuotojai – Lina Dubauskienė, Edita Navickienė, Inga Vilčinskienė.

Gydantis dienos stacionare:

 • trumpėja gydymo stacionare laikas (mažėja kaštai);
 • pacientams tęsiamas adekvatus gydymas ir reabilitacija, kol bus galima taikyti ambulatorinį gydymą;
 • pacientas nepraranda ryšio su šeima;
 • išvengiama paciento desocializacijos, kuri atsiranda ilgai gydantis psichiatrijos stacionare;
 • iš stacionaro išleidus gydytis ambulatoriškai, užrikrinamas perimamumas tarp psichiatro ir paciento šeimos gydytojo.

Psichiatrijos dienos stacionare, įvertinus paciento psichikos būklę ir skyrus medikamentinį gydymą, teikiama:

 • individuali ir grupinė psichoterapija;
 • medicinos psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos;
 • bendravimo, savipagalbos grupių užsiėmimai;
 • relaksaciniai užsiėmimai;
 • įvairios užimtumo terapijos (darbo, rankdarbių, meno terapijos);
 • psichoedukacija, judesio, kvapų, šviesos, filmų, kvėpavimo terapijos;
 • muzikos ir dailės terapija;
 • lavinami socialiniai įgūdžiai;
 • galimybė naudotis kompiuteriais, sporto inventoriumi, klausytis muzikos, žiūrėti videfilmus ir t. t.

Paslaugos teikiamos asmenims, sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis ligos paūmėjimo laikotarpiu, taip pat gydymosi psichiatrijos ligoninės stacionare ir kitais numatytais atvejais. Dirbantiems asmenims gydymosi laikotarpiu išduodami nedarbingumo pažymėjimai.

Stacionaro darbo laikas nuo 7.30 iki 15.30 val. Skambinti galima darbo laiku tel.: 8 615 50068.

Atvykstant turėti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir gydytojo psichiatro siuntimą.