Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas (atsakingas už civilinę saugą) – Irena Sirvidienė, tel. (8 347) 528 71

Gydytojas epidemiologas – Natalija Jurgina, tel. (8 347) 670 95

Vidaus medicininio audito narių/ekspertų grupė

Nuo 2022 09 20 VšĮ Kėdainių PSPC dirba vidaus medicininio audito narių/ekspertų grupė, kurios sudėtis patvirtinta 2022 09 21 direktoriaus įsakymu Nr. 112 ,,Dėl vidaus medicininio audito grupėsnarių/ekspertų sudėties tvirtinimo.”

Vidaus medicininio audito/ekspertų grupė:

 • dalyvauja nustatant VšĮ Kėdainių PSPC teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius;
 • atlieka planinius ir neplaninius vidaus medicininius auditus;
 • organizuoja nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir įstaigos vadovui siūlo prevencines priemones;
 • renka ir apibendrina informaciją apie pacientų pasitenkinimą gautomis paslaugomis;
 • savo kompetencijos ribose nagrinėja pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikia įstaigos vadovui;
 • dalyvauja rengiant įstaigos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla;
 • analizuoja sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą;
 • parengia vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą.
Vidaus medicininio audito padalinio vadovė Ramunė Kabošienė
grupės nariai: Jūratė Judickienė, l.e. pediatrijos skyriaus vedėjos pareigas;
Laima Juodeikienė, direktoriaus pavaduotoja klinikiniam darbui;

Rūta Lavrukėnienė, odontologijos skyriaus vedėja;

Viltara Dūdienė, šeimos gydytoja;

Laima Antanaitienė, vyriausioji slaugos administratorė

Medicinos etikos komisija

Patvirtinta VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus 2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 116.

VšĮ Kėdainių PSPC medicinos etikos komisija:

 • nagrinėja sveikatos priežiūros specialistų elgesio ir sveikatos priežiūros specialistų tarpusavio etikos klausimus;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų.
Pirmininkas Monika Ramanauskienė, šeimos gydytoja; tel. Nr. 8 696 63503
pirmininko pavaduotojas Donatas Lučunas, Psichikos sveikatos skyriaus medicinos psichologas;
komisijos sekretorė

komisijos nariai:

Daiva Lapinskienė, bendrosios praktikos slaugytoja;

Svetlana Janeliūnienė, bendrosios praktikos slaugytoja;

Eugenija Konovalovienė, šeimos gydytoja;

Agnė Blinstrubienė, gydytoja odontologė;

Danguolė Avižiuvienė, Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė

Gydymo taryba

Patvirtinta VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus 2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 115.

VšĮ Kėdainių PSPC gydymo taryba:

 • svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
 • periodiškai rengia klinikines konferencijas;
 • svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;
 • svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos vadovui
Pirmininkas Gintarė Mackevičienė, šeimos gydytoja;
tarybos sekretorė Agnė Ragožienė, gydytoja odontologė;
tarybos nariai: Jolanta Lukošienė, šeimos gydytoja;

Rima Vaitkevičienė, vaikų ligų gydytoja;

Audrius Juodinis, gydytojas psichiatras-psichoterapeutas;

Daiva Grigarienė, šeimos gydytoja

Slaugos taryba

Patvirtinta VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus 2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 114.

VšĮ Kėdainių PSPC slaugos taryba:

 • svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus;
 • svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos vadovui. Jeigu įstaigos vadovas su pasiūlymu nesutinka, slaugos taryba savo pasiūlymą gali pateikti viešosios įstaigos dalininkui ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

Slaugos tarybos sekretorius renkamas kiekvieno posėdžio metu.

Pirmininkas Ginta Paulauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja;
tarybos nariai: Alma Grušauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja;
Žydronė Levinskienė, bendrosios praktikos slaugytoja;

Dalia Timofejevienė, psichikos sveikatos slaugytoja;

Ramūnė Leonavičienė, bendrosios praktikos slaugytoja;

Vilma Urbonavičienė, gydytojo odontologo padėjėja

Stebėtojų taryba

VšĮ Kėdainių PSPC Stebėtojų taryba:

 • analizuoja įstaigos veiklą;
 • išklauso ir įvertina įstaigos metinės veiklos ataskaitą;
 • derina įstaigos parengtus sprendimų projektus
 • (dėl teikiamų paslaugų asortimento didinimo ar mažinimo, vidaus struktūros pakeitimų, darbuotojų darbo apmokėjimo ir kt.)

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. AD-1-221  patvirtinta VšĮ Kėdainių PSPC  Stebėtojų taryba. (dokumentą žiūrėti čia…)