Šeimos gydytojai
JOANA KLEIVIENĖ

2011 m. baigė Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. Nuo 2011 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.Nuo 2022 m. VšĮ Kėdainių PSPC direktorė.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-117372, šeimos gydytoja.

REDA LIUTKEVIČIENĖ

1990 m. baigė Kauno medicinos akademiją. 2004 m. baigė Kauno medicinos universiteto bendrosios praktikos gydytojų rezidentūrą. Nuo 1990 m. dirbo Kėdainių centrinės ligoninės suaugusiųjų poliklinikoje. Nuo 1997 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-00088, šeimos gydytoja.

VIOLETA GRINKEVIČIENĖ

1982 m. baigė Kauno medicinos institutą. 2004 m. baigė Kauno medicinos universiteto bendrosios praktikos gydytojų rezidentūrą. Nuo 1982 m. dirbo Kėdainių centrinės ligoninės suaugusiųjų poliklinikoje. Nuo 1997 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-00041, šeimos gydytoja.

RIMA PETRILEVIČIENĖ

1989 m. baigė Kauno medicinos institutą. 2003 m. baigė Kauno medicinos universiteto bendrosios praktikos gydytojų rezidentūrą. Nuo 1990 m. dirbo Kėdainių centrinės ligoninės suaugusiųjų poliklinikoje. Nuo 1997 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-01081, šeimos gydytoja.

GINTARĖ MACKEVIČIENĖ

1993 m. baigė Kauno medicinos akademiją. 2002 m. baigė Kauno medicinos universiteto bendrosios praktikos gydytojų rezidentūrą. Nuo 1994 m. dirbo Kėdainių centrinės ligoninės suaugusiųjų poliklinikoje. Nuo 1997 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-03034, šeimos gydytoja.

RIMA RADAVIČIENĖ

1995 m. baigė Kauno medicinos akademiją. 2002 m. baigė Kauno medicinos universiteto bendrosios praktikos gydytojų rezidentūrą. Nuo 1995 m. dirbo Kėdainių centrinės ligoninės suaugusiųjų poliklinikoje. Nuo 1997 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-09038, šeimos gydytoja.

LILIJA BRIGITA ČEKAUSKAITĖ

1973 m. baigė Kauno medicinos institutą. 2005 m. baigė Kauno medicinos universiteto bendrosios praktikos gydytojų rezidentūrą. Nuo 1985 m. dirbo Kėdainių centrinės ligoninės suaugusiųjų poliklinikoje. Nuo 1997 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-07223, šeimos gydytoja.

RASA NAVICKIENĖ

1984 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1991 m. baigė Kauno medicinos universiteto bendrosios praktikos gydytojų rezidentūrą. Nuo 1984 m. dirbo Kėdainių centrinės ligoninės suaugusiųjų poliklinikoje. Nuo 1997 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-08629, šeimos gydytoja.

VILMA ŠNUREVIČIŪTĖ

1999 m. baigė Kauno medicinos akademiją. Nuo 2001 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-02872, šeimos gydytoja.

DAIVA GRIGARIENĖ

1991 m. baigė Kauno medicinos akademiją. 2005 m. baigė Kauno medicinos universiteto bendrosios praktikos gydytojų rezidentūrą. Nuo 1991 m. dirbo Kėdainių centrinės ligoninės suaugusiųjų poliklinikoje. Nuo 1997 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje. Nuo 2022 m. l.e. p. BPG terapijos skyriaus vedėja.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-07242, šeimos gydytoja.

LIUDA SPURGIENĖ

1980 m. baigė Kauno medicinos institutą. 2005 m. baigė Kauno medicinos universiteto bendrosios praktikos gydytojų rezidentūrą. Nuo 1983 m. dirbo Kėdainių centrinės ligoninės suaugusiųjų poliklinikoje. Nuo 1997 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-07270, šeimos gydytoja.

DAIVA LINA LESEVIČIENĖ

1987 m. baigė Kauno medicinos institutą. 2005m. baigė Kauno medicinos universiteto bendrosios praktikos gydytojų rezidentūrą. Nuo 1987 m. dirbo Kėdainių centrinės ligoninės suaugusiųjų poliklinikoje. Nuo 1997 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-07250, šeimos gydytoja.

GINTARĖ PAŠKEVIČIENĖ

2011 m. baigė Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. Nuo 2011 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-17074, šeimos gydytoja.

MONIKA RAMANAUSKIENĖ

2009 m. baigė Kauno medicinos universitetą. 2014 m. įgijo šeimos gydytojos profesinę kvalifikaciją. Nuo 2014 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-19363, šeimos gydytoja.

ERIKA RUDELIENĖ

2005 m.baigė Vilnaius universitetą, medicinos fakultetą.2008 m. įgijo šeimos gydytojos profesinę kvalifikaciją.

Nuo 2015 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-10958, šeimos gydytoja.

Vidaus ligų gydytojai
LAIMA JUODEIKIENĖ

1991 m. baigė Kauno medicinos akademiją. 2004 m. baigė Kauno medicinos universiteto sveikatos priežiūros vadybos rezidentūrą. 2008 m. Vilniaus universiteto medicinos falkultete baigė nefrologijos rezidentūrą. Nuo 1992 m. dirbo Kėdainių centrinėje ligoninėje. Nuo 1999 m. VšĮ Kėdainių PSPC Greitosios medicinos pagalbos vedėja. Nuo 2009 m. dirba direktorės pavaduotoja klinikiniam darbui.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-00902, vidaus ligų gydytoja.

AUŠRA VIDIKIENĖ

1986 m. baigė Kauno medicinos institutą. Nuo 2006 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC AB “Lifosa” medicinos punkte.

Meddicinos praktikos licencija Nr. MPL-12299, vidaus ligų gydytoja.

Gydytojai chirurgai
ARTŪRAS INDRIUŠKA

2001 m. baigė Kauno medicinos universitetą. 2006 m. baigė Kauno medicinos universiteto gydytojo chirurgo rezidentūrą. Nuo 2011 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-09633, gydytojas chirurgas.

RIMAS RANDAKEVIČIUS

1978 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1979 m. baigė Kauno medicinos instituto gydytojo chirurgo internatūrą. Nuo 1997 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-02395, gydytojas chirurgas.

ARVYDAS KLEIVA

2008 m. baigė Kauno medicinos universitetą. 2013 m. įgijo gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją. Nuo 2013 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-18376, gydytojas chirurgas.

ANDRIUS CHMELIAUSKAS

2010 m. baigė Kauno medicinos universitetą, įgijo medicinos gydytojo kvalifikaciją.2015 m.baigė bendrosios chirurgijos rezidentūrą, įgijo gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją. Nuo 2015 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriuje.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-20252, gydytojas chirurgas.

Gydytojai akušeriai – ginekologai
   SONATA BARILIENĖ

1997 m.baigė Kauno medicinos akademiją. 2001 m.baigė Kauno medicinos akademijos akušerijos ginekologijos rezidentūrą.

Nuo 2017 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC BPG Terapijos skyriuje gydytoja akušere-ginekologe.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-08115, akušeris ginekologas.

AURA POCEVIČIENĖ

2018 m.baigė Lietuvos sveikatos mokslų  universiteto akušerijos ginekologijos rezidentūrą.

Nuo 2018 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC BPG Terapijos skyriuje gydytoja akušere-ginekologe.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-22735, akušeris ginekologas.

VITALIJUS ČERNIUS

1969 m.baigė Kauno medicinos institutą ir įgijo gydytojo akušerio-ginekologo kvalifikaciją. Nuo 2018 m. dirba VšĮ Kėdainių PSPC BPG Terapiijos skyriuje gydytoju akušeriu- ginekologu.

Medicinos praktikos licencija Nr. MPL-13220, akušeris ginekologas.