02. Nemokamos paslaugos

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO TEIKIAMOS NEMOKAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Įstaigoje teikiamos šios nemokamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

 

Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems pacientams sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

Šeimos gydytojo ar gydytojų komandos teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas vadovaujantis MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“:

 • ligų diagnozavimas ir jų gydymas pagal kompetenciją;

 • gydymo tęstinumo užtikrinimas;

 • prevencinės programos;

 • vaikų ir suaugusiųjų skiepijimas;

 • naujagimių, kūdikių ir vaikų raidos stebėjimas;

 • nėščiųjų stebėjimas;

 • pacientų darbingumo medicininė ekspertizė, vadovaujantis laikinojo nedarbingumo ekspertizę reglamentuojančiais teisės aktais;

 • laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;

 • siuntimų į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas;

 • mirties liudijimų išdavimas, jeigu mirties priežastys aiškios.

 • Pacientų slaugos paslaugos namuose, pagal individualius slaugos poreikius;

 • Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos;

 • Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos;

 • Pirminės ir antrinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;

 • Slaugytojo diabetologo paslaugos.

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2023 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 77.