04. ES lėšomis ir kitų rėmėjų lėšomis finansuojami projektai

 

    • Projektai/programos, finansuojami ES fondų, valstybės biudžeto ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis (žiūrėti čia…)