08. Alkoholio ir narkotikų žala


PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ
IR PSICHOTROPINIŲ AR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO POVEIKIO ŽMOGAUS SVEIKATAI PROGRAMOS

Mokymo programos pavadinimas Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
1 2 3
Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa A1 Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi
Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa A2 Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi