07. Psichologinio saugumo užtikrinimas

PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMAS VšĮ KĖDAINIŲ PSPC

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

  •  VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre kuriama tokia darbo aplinka, kurioje darbuotojai nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių veiksmų, ar kuriais būtų siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti. Kuriama organizacinė kultūra, darbuotojų elgesio kodeksu nustatytos taisyklės, kuriama sveika darbo aplinka, kurioje darbuotojai jaučiasi vertinami, užtikrinama palanksenė darbo kultūra ir pasiekiama geresnių veiklos rezultatų. Kuriant tokią aplinką, įtraukiami visų grandžių darbuotojai ir kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už psichologinio smurto darbe prevenciją.

  • Darbuotojas pagrįstai manantis, kad prie jo ar kito asmens yra priekabiaujama ir (ar) naudojamas smurtas, elektroniniu paštu [email protected] arba tesiogiai Atsakingam asmeniui pateikia patvirtintos formos užpildytą ,,Pranešimą apie VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre galimai patirtą smurtą ir (ar) priekabiavimą”.

  • Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre     (žiūrėti čia…)

  • Pranešimas apie VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre galimai patirtą smurtą ir (ar) priekabiavimą     (forma pildymui)

  • VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų Elgesio taisyklių atmintinė (žiūrėti čia…)

  • Patyrusių arba galimai patyrusių smurtą ir priekabiavimą darbe, veiksmų schema   (žiūrėti čia…)

  • Centro darbuotojas, galimai patyręs psichologinį smurtą ar mobingą, interneto svetainėje https://www.kedainiupspc.lt/psichologinio-saugumo-užtikrinimas užpildo ,,Galimų psichologinių smurto atvejų anketą” arba kreipiasi į Centro Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą tiesiogiai ar telefonu 8 662 20035, el. p. [email protected] (kabineto Nr. 16, Pediatrijos skyrius)

  • GALIMŲ PSICHOLOGINIŲ SMURTO ATVEJŲ ANKETA    (žiūrėti čia…)

  • DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO VšĮ KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS (žiūrėti čia…)

Viešosios Įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Direktoriaus įsakyma

Viešosios Įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Direktoriaus įsakymas