18. Apie Psichiatrijos dienos stacionarą


Psichiatrijos dienos stacionaras

VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos dienos stacionaras teikia paslaugas nuo 2013 metų gruodžio 17 d. Veikiant Psichikos dienos stacionarui Kėdainiuose, nebereikia pacientų nukreipti gydytis į psichiatrinio profilio ligonines, kuriose jie gauna tinkamą pagalbą ir gydymą, tačiau yra atskiriami nuo šeimos ir artimųjų. Įkurtame dienos stacionare daug dėmesio skiriama pacientų reabilitacijai bei užimtumo veikloms. Atvykę pacientai skatinami neprarasti savarankiškumo, kasdienio gyvenimo įpročių, psichologinio bendravimo, buitinių bei darbinių įgūdžių. Dienos stacionare pacientai gydomi ilgiausiai 30 darbo dienų. Svarbiausia, kad kitaip nei įprastiniuose stacionaruose, pacientai čia atvyksta iš pat ryto ir, praleidę dieną, vakare vėl gali grįžti į namus. Tad suteikiama galimybė sveikti savo šeimoje, neatitrūkstant nuo įprastinės aplinkos, be to, palengvinama juos globojančių šeimos narių ir artimųjų kasdienybė, suteikiant pastariesiems atokvėpį ir galimybę dirbti įprastą darbą.

Kiekvienam, kas gydosi stacionare, parenkama individuali gydymo programa, priklausomai nuo sveikatos būklės skiriamas atitinkamas medikamentinis gydymas, psichoterapijos seansai, relaksaciniai užsiėmimai, siūlomos psichoedukacinės programos ir pacientams, ir jų šeimos nariams.

Psichikos dienos stacionare paslaugas teikia specialistų komanda:

 • gydytojas psichiatras – psichoterapeutas, skyriaus vedėjas Audrius Juodinis;
 • psichoterapeutas – Aušra Račkauskienė;
 • medicinos psichologai – Simona Kutavičė;
 • vyr. slaugos specialistas – Asta Šmigelskė;
 • psichikos sveikatos slaugytojas – Zina Lapinskienė;
 • ergoterapeutas – Kristina Bugenienė;
 • kineziterapeutas – Kamilė Augienė;
 • socialiniai darbuotojai – Lina Dubauskienė, Edita Navickienė, Inga Vilčinskienė;
 • dailės terapeutė – Vilija Racevičienė.

Gydantis dienos stacionare:

 • trumpėja gydymo stacionare laikas (mažėja kaštai);
 • pacientams tęsiamas adekvatus gydymas ir reabilitacija, kol bus galima taikyti ambulatorinį gydymą;
 • pacientas nepraranda ryšio su šeima;
 • išvengiama paciento desocializacijos, kuri atsiranda ilgai gydantis psichiatrijos stacionare;
 • iš stacionaro išleidus gydytis ambulatoriškai, užrikrinamas perimamumas tarp psichiatro ir paciento šeimos gydytojo.

Psichikos dienos stacionare teikiamos paslaugos:

 • individualios psichiatro-psichoterapeuto konsultacijos (psichinės būklės arba elgesio vertinimas);
 • individualūs psichoterapijos seansai;
 • individualios ir grupinės medicinos psichologų konsultacijos;
 • individualios psichikos sveikatos slaugytojo konsultacijos (konsultavimas arba mokymai dėl paskirtų arba savarankiškai pasirinktų vaistų);
 • individualios socialinio darbuotojo konsultacijos (konsultavimas ir mokymas, susijęs su individualia priežiūra ir kasdienine veikla);
 • individualios ergoterapeuto konsultacijos (atminties, orientacijos, suvokimo arba dėmesio įgūdžių lavinimas);
 • kineziterapeuto paslaugos (judėjimo įgūdžių lavinimas);
 • relaksacija (psichologinių įgūdžių lavinimas);
 • šviesos terapija;
 • grupiniai psichoedukaciniai užsiėmimai;
 • grupinė meno terapija.       

Paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 9.00 val. Iki 15.00 val.
Skambinti galima darbo laiku tel.: +370 615 50068.
Atvykstant turėti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir gydytojo psichiatro/ šeimos gydytojo siuntimą.