02. Darbo užmokestis

Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį už 2019 m.  I-IV ketvirtį ataskaita

I ketvirčio vidutinis DU, Eur I ketvirčio darbuotojų skaičius II ketvirčio vidutinis DU, Eur II ketvirčio darbuotojų skaičius III ketvirčio vidutinis DU, Eur III ketvirčio darbuotojų skaičius IV ketvirčio vidutinis DU, Eur IV ketvirčio darbuotojų skaičius
Administracija 1063 30 1082 31 1251  31 1402 31
Gydytojai 1626 67 1688 68 1871 68 1861 67
Slaugytojai 996 156 1037 158 1116 158 1185 155
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1089 32 1198 32 1214 32 1324 32
Kitas personalas 496 23 471 23 508 22 554 25

Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį už 2020 m.  I-IV ketvirtį ataskaita

I ketvirčio vidutinis DU, Eur I ketvirčio darbuotojų skaičius II ketvirčio vidutinis DU, Eur II ketvirčio darbuotojų skaičius III ketvirčio vidutinis DU, Eur III ketvirčio darbuotojų skaičius IV ketvirčio vidutinis DU, Eur IV ketvirčio darbuotojų skaičius
Administracija 1503 30 1568 30 1582  30 1705 30
Gydytojai 1844 66 2216 61 2228 65 2279 60
Slaugytojai 1166 156 1651 140 1492 142 1658 140
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1270 34 1708 47 1412 48 1651 49
Kitas personalas 567 26 661 25 662 25 640 27

Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį už 2021 m. I-IV ketvirtį ataskaita

I ketvirčio vidutinis DU, Eur I ketvirčio darbuotojų skaičius II ketvirčio vidutinis DU, Eur II ketvirčio darbuotojų skaičius III ketvirčio vidutinis DU, Eur III ketvirčio darbuotojų skaičius IV ketvirčio vidutinis DU, Eur IV ketvirčio darbuotojų skaičius
Administracija 1879 30  1929  30  1919  31  1879 31
Gydytojai 2161 65  2286  66  2449  67  2318 66
Slaugytojai 1615 141  1652 142  1724  142  1674 144
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1675 52  1746  55  1717  55  1723 52
Kitas personalas 694 27  719  26  749  26  676 28

Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį už 2022 m. I-IV ketvirtį ataskaita

I ketvirčio vidutinis DU, Eur I ketvirčio darbuotojų skaičius II ketvirčio vidutinis DU, Eur II ketvirčio darbuotojų skaičius III ketvirčio vidutinis DU, Eur III ketvirčio darbuotojų skaičius IV ketvirčio vidutinis DU, Eur IV ketvirčio darbuotojų skaičius
Administracija 2066 31  1922  30  1853  30  1764 31
Gydytojai 2303 67  2551  68  2614  68  2553 69
Slaugytojai 1674 144  1676 145  1686  137  1693 128
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1713 51 1658 53  1455  53  1412 52
Kitas personalas 724 28  729  26  728  26  722 25

Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį už 2023 m. I-IV ketvirtį ataskaita

I ketvirčio vidutinis DU, Eur I ketvirčio darbuotojų skaičius II ketvirčio vidutinis DU, Eur II ketvirčio darbuotojų skaičius III ketvirčio vidutinis DU, Eur III ketvirčio darbuotojų skaičius IV ketvirčio vidutinis DU, Eur IV ketvirčio darbuotojų skaičius
Administracija 1870 26  1796  25 1810 25 1834 25
Gydytojai 2636 69  2782  70 3048 72 2989 69
Slaugytojai 1746 123  1815  114 1952 105 1801 103
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1477 53  1494  42 1437 37 1414 37
Kitas personalas 921 23  957  22 996 20 1000 21