• 05. Paskatinimai ir apdovanojimai

  2023 m. LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) organizuotų Nusipelniusių Lietuvos medikų apdovanojimų metu Garbės ženklas ,,Nusipelnęs Lietuvos gydytojas“ įteiktas VšĮ Kėdainių PSPC pediatrijos skyriaus šeimos gydytojai Viltarai Dūdienei.

  VšĮ Kėdainių PSPC pediatrijos skyriaus šeimos gydytojos Viltaros Dūdienės profesinės veiklos stažas 27 metai. Užaugusi Kėdainių rajone, čia baigusi mokyklą, gydytoja grįžo dirbti į savo kraštą.

  1996 m. baigė Kauno medicinos akademiją, įgijo gydytojo kvalifikaciją. Tęsė studijas šeimos medicinos rezidentūroje ir 2002 metais jas sėkmingai baigė.1996 metais pradėjo darbą tuometinės Kėdainių centrinės ligoninės vaikų poliklinikoje. Po sveikatos priežiūros įstaigų reorganizacijos 1997 metais, tęsė darbą VšĮ Kėdainių PSPC BPG pediatrijos skyriuje. Kelerius metus gydytoja Viltara dirbo šeimos gydytoja ir VšĮ Šėtos ambulatorijoje.

  2006 metais Kauno technikos universitete baigė Viešojo administravimo studijų programą ir V. Dūdienei suteiktas viešojo administravimo magistro laipsnis.

  Nuo pat profesinės veiklos pradžios gydytoja Viltara užsitarnavo pacientų pagarbą ir pasitikėjimą.2000-2008 m. įkūrė ir vadovavo sveikos mitybos mokyklėlei “Snaputis”, kurioje gana aktyviai dalyvavo mažųjų pacientų tėveliai.

  Viltara Dūdienė – aukštos kvalifikacijos gydytoja, nuolat siekia žinių, aktyviai domisi naujovėmis ir sėkmingai jas taiko kasdieniniame darbe. Įgytomis žiniomis ir sukaupta darbo patirtimi dalinasi su kolegomis rezidentais.

  Aktyviai dalyvavo kuriant ir įgyvendinant VšĮ Kėdainių PSPC Pacientų aptarnavimo standartą.

  2019 – 2022 m. vadovavo VšĮ Kėdainių PSPC vidaus medicininio audito grupei. Šiuo laikotarpiu įstaiga buvo akredituota šeimos medicinos paslaugai. Įvykus struktūriniams pokyčiams, gydytoja Viltara tęsia darbą VšĮ Kėdainių PSPC vidaus medicininio audito grupėje, atlieka gydytojo eksperto funkcijas.

  Gydytoja Viltara aktyviai dalyvauja švietėjiškoje veikloje. Nuolat skaito pranešimus ir dalyvauja diskusijose rajono ugdymo įstaigose ir Kėdainių rajono Motinystės mokykloje, ruošia straipsnius rajono spaudai, informaciją įstaigos interneto svetainei.

  Yra Lietuvos gydytojų sąjungos Kėdainių skyriaus narė.

  Daugelį metų gydytoja Viltara buvo Kėdainių rajono Medicinos darbuotojų dienai skirtų renginių vedėja, nes yra puiki skaitovė.

  Pagarba, rūpestis, išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui, operatyvus ir profesionalus jų problemų sprendimas, nuoširdus ir šiltas bendravimas – savybės, kurių dėka gydytoja užsitarnavo pasitikėjimą ir pagarbą tarp kolegų, ir tarp pacientų.

  Viltara Dūdienė ne kartą apdovanota VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus padėkos raštais.